Veřejná zakázka č. VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI.  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
10.12.2008 NETPROSYS, s.r.o.,
Cejl 62, 602 00 Brno,
IČ: 25344536
46 407 870 Kč 12.12.2008