Veřejná zakázka č. VZ10/2008

SW centrálního úložiště.  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
23.10.2008 AQUASOFT, s.r.o.
Rubeška 215/2, 190 00 Praha 9
IČ: 64946274
34 652 800 Kč 26.2.2009