Veřejná zakázka malého rozsahu č. 01/2008

Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů  

 

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
19.3.2008 KAST, s.r.o.,
Nad Vršovickou horou 10/1423,
101 00 Praha 10,
IČ: 45307741
595 000 Kč 19.8.2009 Celková cena
čerpání ze smlouvy
na 1 rok dle ZD

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 21.2.2008