Veřejná zakázka malého rozsahu č. 02/2008

Překlady odborných textů do anglického jazyka pro Státní ústav pro kontrolu léčiv  

 

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
29.2.2008 Mgr. Přádová,
Spojovací 75, 250 73 Přezletice,
IČ: 45298076
357 000 Kč 14.4.2008