FI únor 2008

Farmakoterapeutické informace 2/2008  

Obsah:

  • Úloha lékaře a lékárníka vyplývající z nového zákona o léčivech
  • Informace o evropském přehodnocení bezpečnosti užívání přípravků obsahujících karisoprodol
  • Champix - nová doporučení pro lékaře a pacienty v souvislosti s výskytem sebevražedných myšlenek a pokusů