SÚKL odmítá spojení svého jména s korupcí

Reakce SÚKL na článek Faktoru S „Státní Ústav Korupce a Leváren“ a „Zaplať a buď zdráv“ ze dne 19. 4. 2017  

SÚKL reaguje na dva články redaktora Arsena Lazareviče, které vyšly ve Faktoru S dne 19. dubna 2018. První z nich se věnuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a vychází z pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, odvysílaném Televizí Barrandov 11. dubna. Druhý se týká dostupnosti očkovacích látek na trhu a zpochybňuje fakta, které SÚKL redaktorovi poskytl v písemné odpovědi. 

 Velmi důrazně se ohrazujeme proti tomu, aby byl SÚKL kýmkoliv nazýván Státním Ústavem Korupce a Leváren, případně Státním ústavem pro korupci léčiv. Toto označení ústavu je podle našeho mínění dehonestující a poškozuje dobré jméno instituce v očích laické i odborné veřejnosti. Článek nereflektuje fakt, že došlo ke kompletní obměně vedení ústavu, byť jen zatím v režimu pověření, a že tito lidé nejsou s kauzami, které článek popisuje, nijak spojeni. Naopak pod prozatímním vedením Ireny Storové ústav zahájil reformní kroky. Současné vedení také maximálně spolupracuje s interními auditory, kteří jsou na SÚKLu na základě pokynu ministra Vojtěcha a provádí veřejnosprávní kontrolu. Prvním úkolem nového ředitele, na kterého nyní probíhá výběrové řízení, bude prohloubení reforem a nastavení nových transparentních procesů fungování ústavu.

 Rovněž je SÚKL nařčen z „neschopnosti zajistit dostatek vakcín a kvalitních léků na českém trhu“. Tedy je potřeba poukázat na to, že Ústavu nepřísluší kompetence k zajišťování dostupnosti léčiv a očkovacích látek na trhu. Jeho úkolem je především zajistit, aby se v praxi používaly účinné a bezpečné léky, vakcíny a zdravotnické prostředky. Mimo jiné Ústav schvaluje léky před jejich vstupem na trh, monitoruje nežádoucí účinky, dohlíží nad jejich výrobou a pohybem, ať již jde o distribuci léčiv či výdej lékárnami. Dále stanovuje maximální ceny a úhrady ze všeobecného zdravotního pojištění. Prostřednictvím svých informačních kanálů je také maximálně otevřen veřejnosti, se kterou komunikuje nejrůznější problematiku týkají se léků a vakcín.

Autor textu napadá i projekt eRecept. Jak již bylo redakci jednou sděleno, eRecept je prvním úspěšným krokem elektronického zdravotnictví a stále se rozvíjí. Již nyní se připravuje koncept sdíleného lékového záznamu. Ocenění Český zavináč, kterou tým SÚKL získal na konferenci ISSS/V4DIS, přínos eReceptu k elektronizaci českého zdravotnictví potvrdil.


Tiskové a informační oddělení

22. 4. 2018