Smlouva o spolupráci

Smlouvu o spolupráci v oblasti zajišťování přednáškové činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Vzájemná spolupráce spočívá v tom, že SÚKL poskytne odbornou pomoc ve formě přípravy a realizace přednášek svých pracovníků při zajišťování vzdělávacích akcí v oborech, souvisejících s kompetencemi SÚKL vymezenými zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve  Smlouvě.

Smlouva o spolupráci ke stažení [PDF,318,65 kB]
Příloha č. 1 – Vzor objednávky [PDF, 216,3 kB]