Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  01/2018 - 06/2018).  

Soubory v aktualizovaném datovém rozhraní odpovídajícím rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ platného od 1. 1. 2017.

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R, B a F.

Nezahrnuje tyto ATC skupiny: