Seminář 9 - Nová metodika stanovení úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na seminář na téma nová metodika stanovení úhrad. Na setkání bude prezentován a diskutován postup Ústavu při stanovení či změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.            

Kapacita semináře je již plná!

Termín konání: 6. října 2009 od 9.00 hod do 11:30 hod

Místo konání: Velký sál Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10

Program semináře:

  • SŘ ke stanovení / změně VaPÚ + revize 2009 - MUDr. Jindřich Kotrba
  • Zařazování do referenčních skupin - Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD. 
  • Stanovení ODTD - Mgr. Helena Katzerová
  • Zjišťování vnějších cenových referencí - Mgr. Kateřina Pospěchová 
  • Nová metodika ke stanovení základní úhrady + rozdíly oproti předchozí metodice - Mgr. Helena Katzerová 
  • Stanovení výše a podmínek úhrady LP - Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD.
  • Závěr - MUDr. Jindřich Kotrba

Garant: MUDr. Jindřich Kotrba, vedoucí sekce cenové a úhradové regulace

Kontaktní osoba: Lenka Neumannová, tel. 272 185 712

Vzhledem k omezené kapacitě očekáváme za asociace a farmaceutické společnosti

max. 2 účastníky. Svou účast prosím potvrďte zasláním jména a příjmení účastníka/ů na emailovou adresu lenka.neumannova@sukl_cz nejpozději do 30.9.2009.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvanka_2009_10_06_nova_metodika_stanoveni_uhrad.pdf Pozvánka 2009 10 06 - Nová metodika stanovení úhrad.pdf (109,31 KB)

Prezentace ze semináře č. 9, 06.10.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal seminář na téma nová metodika stanovení úhrad.