Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata    

!!!POZOR!!! Z důvodu plného obsazení semináře již není možné se přihlásit. V případě zájmu je možné se přihlásit na seminář 6/2014 s totožným obsahem v termínu 12. 6. 2014.

 

Datum konání: 10. 6. 2014 od 09:30 hod. do cca. 12:30 hod.

 

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Program semináře: Aktuální témata v oblasti registrace léčivých přípravků

Program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí http://www.sukl.cz/sukl/rok-2014-2) během pátku 6. 6. 2014.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci

 

Prosíme zástupce držitelů rozhodnutí o registraci o zaslání případných dotazů a námětů k této problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 19. 5. 2014. Návrhy témat či dotazy a náměty je možné zasílat na e-mailovou adresu petra.spimrova@sukl_cz s uvedením "Registrační seminář" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře.

 

Program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL týden před konáním semináře.

 

Garant: MUDr. Jana Mladá

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel.č. 272 185 851, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Petra Špimrová, tel.č. 272 185 232, e-mail: petra.spimrova@sukl_cz

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol: 800,-Kč/VS: 052014 (při platbě v hotovosti v den registrace 1.000,-Kč)

Při platbě bankovním převodem uveďte do poznámky jméno účastníka.

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 8:45 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 9:00 hod.

Program a prezentace k seminářům 5 a 6 - Sekce registrací, 06.06.2014

Program a prezentace k seminářům pořadaných Sekcí registrací na téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata s termíny konání 10. 6. 2014 (seminář 5) a 12. 6. 2014 (seminář 6 - opakování...