Seminář 13 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro distributory a dovozce  

Datum konání: 17. 12. 2015 od 13:30 hod. do cca. 16:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program semináře:

Seminář je určen pro distributory a dovozce zdravotnických prostředků. Budou popsány lhůty pro notifikaci a výjimky z notifikace. Během semináře bude postupně, políčko po políčku, projita žádost o notifikaci zdravotnického prostředku. Budou vysvětlené jednotlivé části notifikačního formuláře a popsány nejčastější chyby v podaných žádostech. Zároveň bude vysvětlen postup, jakým způsobem lze splnit oznamovací povinnost u již notifikovaných zdravotnických prostředků.

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL nejpozději den před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou, protože papírové verze prezentací budou před začátkem semináře k dostání pouze v odůvodněných případech. 

 

Cílová skupina: distributoři a dovozci zdravotnických prostředků

Garant: Ing. Kateřina Bubáková, tel. č.: 272 182 258, e-mail: katerina.bubakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Bc. Petra Horáková, tel. č.: 272 185 293, e-mail: petra.horakova@sukl_cz

 

Prosíme zástupce držitelů rozhodnutí o registraci o zaslání případných dotazů a námětů k této problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 15. 12. 2015 na e-mailovou adresu legislativa.szp@sukl_cz s uvedením "Seminář č. 13" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol (půldenní seminář, celodenní má jiné platby): nekomerční subjekty 400,-Kč při bezhotovostí platbě na účet a 500,-Kč při hotovostní platbě na místě; komerční subjekty 1.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.250,-Kč při hotovostní platbě na místě

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Poz. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Přihlášky zasílejte v elektronické pdobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Prihlaska_Seminar sekce ZP-13.xlsm, soubor typu xlsm, (49,35 kB)

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne ve 12:30 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 13:00 hod.

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce zdravotnických prostředků, 16.12.2015

Prezentace k semináři 13 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro distributory a dovozce s termínem konání 17. 12. 2015.