Seminář 12 - Registrační sekce - Oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinického hodnocení a Direktiva 2001/20/EK - pro členy lokálních a multicentrických etických komisí a pracovníky zdravotnických zařízení v oblasti klinických hodnocení.  

Termín: pátek 11.12.2009, půldenní dopolední seminář ( 9.00.- 12.30)
Místo konání: velký sál SÚKL, Praha 10, Šrobárova 48

Program semináře:

 • VHP (dobrovolný harmonizační proces)
  „Adaptive design“ v klinických hodnoceních
  FIH – první podání člověku
  Informace z CTFG skupiny    (L. Kraváčková)
 • Pokyn KLH-EK-01
  Pokyn SKP-1
  Aktuální  informace k značení obalů hodnocených LP, lékárnám  (A. Němcová)
 • přestávka cca 10:30-10:45
 • Direktiva 2001/20/EK – co v ní je a co lze připomínkovat ((společná příprava k zaslání připomínek Evropské Komisi) (P. Jandová/ T. Boráň)

 

Cílová skupina: členové lokálních a multicentrických etických komisí a pracovníci zdravotnických zařízení v oblasti klinických hodnocení.

Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do  8 .12. 2009 poštou nebo e-mailem na adresu: alice.nemcova@sukl_cz

Garant: MUDr. Alice Němcová
Kontaktní osoba: Hana Frčková, tel. 272 185 885, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Poplatek Kč / var. symbol: 800,- / 1209   (při platbě v hotovosti v den registrace 1000,- Kč)

Registrace účastníků platících v hotovosti začíná v 8:00, registrace účastníků, kteří zaplatili bankovním převodem, bude probíhat od 8:15Na seminář bude navazovat Pracovní schůzka MEK + SÚKL!

Poznámka: Členové etických komisí, kteří se zúčastnili náhradou za zrušený seminář 15.10. některého semináře pro zadavatele (5.11. nebo 1.12.) se mohou zúčastnit i tohoto semináře bez dalšího poplatku (prokáží se zaplacením původní akce).