Seminář 10 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybraná témata procesně-právní, vysoce inovativní přípravky, farmakoekonomické analýzy  

Datum konání: 5. 11. 2015 od 09:00 do cca. 12:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program semináře:

1. Procesně-právní blok - přerušení správního řízení, prodloužení lhůt, změny obsahu podání

2. Vysoce inovativní přípravky - náležitosti žádostí první a druhé dočasné úhrady, trvalé úhrady, vznik a zánik statutu VILP

3. Farmakoekonomické analýzy - kdy ne/jsou vyžadovány, metodiky Ústavu, důvody výzev k součinnosti, často se opakující nedostatky

 

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí) před konáním semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou, protože papírové verze prezentací budou před začátkem semináře k dostání pouze v odůvodněných případech.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU

 

Garant: Mgr. Helena Skácelová, tel. č.: 272 185 403, e-mail: helena.skacelova@sukl_cz

Kontaktní osoby - dotazy:

Dana Hávová, tel. č.: 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404, e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Prihlaska_Seminar sekce CAU.xlsm, soubor typu xlsm, (49,35 kB)

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě

komerční subjekty 2.000,-Kč při bezhotovostí platbě na účet a 2.500,-Kč při hotovostní platbě na místě

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:00 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:30 hod.

 

Prezentace k semináři 10 - Sekce cenové a úhradové regulace, 04.11.2015

Prezentace k semináři 10 pořádaného sekcí cenové a úhradové regulace na téma: Vybraná témata procesně-právní, vysoce inovativní přípravky, farmakoekonomické analýzy s termínem konání dne 5. 11....