Sekce registrací léčivých přípravků (REG)

ředitel sekce REG - MUDr. Tomáš Boráň

                tel.: +420 272 185 854

                e-mail: tomas.boran(at)sukl.cz

asistent REG

                tel.: +420 272 185 804

                e-mail: registrace.LP(at)sukl.cz

Oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace (PPK)

vedoucí PPK - MVDr. Tomáš Radiměřský

                tel.: +420 272 185 284

                e-mail: tomas.radimersky(at)sukl.cz

asistent PPK

                e-mail: ppk(at)sukl.cz

Oddělení farmakovigilance (FV)

Dozor nad bezpečností léčiv

vedoucí oddělení - MUDr. Eva Jirsová

                tel.: +420 272 185 948

                e-mail: eva.jirsova(at)sukl.cz

sekretariát FV

                tel.: +420 272 185 322, +420 272 185 918

                e-mail: farmakovigilance(at)sukl.cz

Oddělení právní podpory a managementu registrací (PPMR)

Právní podpora sekce registrací

vedoucí PPMR - Mgr. Karel Ulrych

                tel.: +420 272 185 271

                e-mail: karel.ulrych(at)sukl.cz

Odbor posuzování farmaceutické dokumentace (OPF)

posuzuje farmaceutickou dokumentaci v rámci žádostí o registrace, změny registrace a prodloužení a v rámci žádostí o klinická hodnocení

ředitelka OPF - Ing. Helena Daněčková

                tel.: +420 272 185 805

                e-mail: helena.daneckova(at)sukl.cz

administrativní chod odboru

                tel.: +420 272 185 844

                e-mail: monika.sojkova(at)sukl.cz

Oddělení posuzování chemických a rostlinných přípravků (PFCHR)

posuzuje farmaceutickou dokumentaci chemických a rostlinných přípravků v rámci žádostí o registrace, změny registrací a prodloužení

vedoucí oddělení PFCHR – Ing. Blanka Hirschlerová

                tel.: +420 272 185 205

                e-mail: blanka.hirschlerova(at)sukl.cz

Oddělení posuzování biologických přípravků vč. klinických hodnocení (PFBKH)

posuzuje farmaceutickou dokumentaci biologických přípravků v rámci žádostí o registrace, změny registrace a prodloužení a v rámci žádostí o klinická hodnocení

vedoucí PFBKH – Ing. Blanka Sejkotová

                tel.: +420 272 185 774

                e-mail: blanka.sejkotova(at)sukl.cz

Oddělení posuzování změn a souběžného dovozu (PFZD)

posuzuje farmaceutickou dokumentaci v rámci žádostí o malé změny registrací, posuzuje žádosti o souběžný dovoz

vedoucí PFZD – Ing. Eva Horová

                tel.: +420 272 185 892

                e-mail: eva.horova(at)sukl.cz

posuzuje žádosti o souběžný dovoz

                tel.: +420 272 185 801

                e-mail: veronika.bartova(at)sukl.cz

Oddělení posuzování klinických hodnocení chemických přípravků (PFKH)

posuzuje farmaceutickou dokumentaci chemických přípravků v rámci žádostí o klinická hodnocení

vedoucí PFKH – Mgr. Jiřina Humpolíková

                tel.: +420 272 185 346

                e-mail: jirina.humpolikova(at)sukl.cz

Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)

ředitelka OKH - MUDr. Alice Němcová

                tel.: +420 272 185 817

                e-mail: alice.nemcova(at)sukl.cz

Oddělení klinického hodnocení léčiv (KHL)

vedoucí KHL - MUDr. Lucie Kraváčková

                tel.: +420 272 185 848

                e-mail: lucie.kravackova(at)sukl.cz

Oddělení koordinace a administrativy (OKA)

                tel.: +420 272 185 851

                e-mail: hana.frckova(at)sukl.cz

Odbor administrativní a procesní podpory (OAP)

ředitelka OAP – Ing. Irena Lukáčová

                tel.: +420 272 185 226

                e-mail: irena.lukacova(at)sukl.cz

asistent OAP

                tel.: +420 272 185 232

                e-mail: petra.spimrova(at)sukl.cz

Oddělení implementace evropských hodnocení (IEH)

vedoucí IEH – Ing. Kamila Ctiborová

                tel.: +420 272 185 216

                e-mail: kamila.ctiborova(at)sukl.cz

koordinátor - implementace

                tel.: +420 272 185 227

                e-mail: tereza.cerna(at)sukl.cz

koordinátor - implementace

                tel.: +420 272 185 279

                e-mail: pavla.jandourkova(at)sukl.cz

koordinátor - implementace

                tel.: +420 272 185 216

                e-mail: marketa.slanarova(at)sukl.cz

Oddělení validace sekce registrací (VAL)

vedoucí VAL – Ing. Hana Němcová

                tel.: +420 272 185 233

                e-mail: hana.nemcova(at)sukl.cz

posuzovatel - validace

                tel.: +420 272 185 871

                e-mail: anna.luckertova(at)sukl.cz

posuzovatel - validace

                tel.: +420 272 185 231

                e-mail: petra.krejcova(at)sukl.cz

posuzovatel - validace

                tel.: +420 272 185 721

                e-mail: lucie.buresova(at)sukl.cz

posuzovatel - validace

                tel.: +420 272 185 766

                e-mail: michaela.stranska(at)sukl.cz

Oddělení národních žádostí (NAR)

vedoucí NAR – Tomáš Zeman, DiS.

                tel.: +420 272 185 240

                e-mail: tomas.zeman(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 239

                e-mail: simona.hellingerova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 204

                e-mail: jarmila.lukesova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 945

                e-mail: jana.matolinova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 278

                e-mail: marketa.macova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 294

                e-mail: simona.polakova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 223

                e-mail: lucie.skrivanova(at)sukl.cz

referent NAR

                tel.: +420 272 185 946

                e-mail: sarka.veckova(at)sukl.cz

Oddělení MRP žádostí (MRP)

vedoucí MRP – Bc. Tereza Havelková

                tel.: +420 272 185 717

                e-mail: tereza.havelkova(at)sukl.cz

administrativní pracovník

                tel.: +420 272 185 328

                e-mail: katerina.bila(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 953

                e-mail: renata.doskova(at)sukl.cz

referent MRP-RMS

                tel.: +420 272 185 731

                e-mail: jana.netopilova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 237

                e-mail: sona.kubickova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 952

                e-mail: ilona.pechackova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 757

                e-mail: pavlina.polakova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 735

                e-mail: dana.pondelickova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 277

                e-mail: michaela.porodova(at)sukl.cz

referent MRP

                tel.: +420 272 185 751

                e-mail: jana.slavikova(at)sukl.cz

referent MRP-RMS

                tel.: +420 272 185 238

                e-mail: tereza.vojackova(at)sukl.cz

Odbor koordinace a regulace (OKR)

ředitelka OKR – MUDr. Jitka Vokrouhlická

                tel.: +420 272 185 788

                e-mail: jitka.vokrouhlicka(at)sukl.cz

Oddělení koordinace registračních procedur (OKRP)

vedoucí OKRP – Ing. Marcela Beková

                tel.: +420 272 185 778

                e-mail: marcela.bekova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 775

                e-mail: daniela.horakova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 865

                e-mail: romana.kopelentova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 302

                e-mail: monika.kostakova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 728

                e-mail: zuzana.kotulanova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 784

                e-mail: frantisek.pavlik(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 643

                e-mail: marcela.rybinova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 785

                e-mail: petra.drsatova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 743

                e-mail: jana.styxova(at)sukl.cz

koordinátor registrací

                tel.: +420 272 185 750

                e-mail: tereza.zemanova(at)sukl.cz

Oddělení národní regulace (ONR)

vedoucí ONR – MUDr. Martina Kotulková

                tel.: +420 272 185 911

                e-mail: martina.kotulkova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 783

                e-mail: martina.holenkova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 954

                e-mail: alena.janoutova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 285

                e-mail: jana.kocurkova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 765

                e-mail: eva.kralova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 224

                e-mail: lydie.liskova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 738

                e-mail: adela.pichova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů

                tel.: +420 272 185 830

                e-mail: helena.tutterova(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel textů a názvů léčivých přípravků

                tel.: +420 272 185 815

                e-mail: martin.hospodka(at)sukl.cz

koordinátor registrací – posuzovatel názvů léčivých přípravků

                tel.: +420 272 185 287

                e-mail: anna.ondruchova(at)sukl.cz