Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

odborný asistent 

                tel.: +420 272 185 341

                e-mail: dana.havova(at)sukl.cz

odborný asistent 

                tel.: +420 272 185 404

                e-mail: ludmila.petlakova(at)sukl.cz

Oddělení hodnocení zdravotnických technologií (HZT)

stanovení/změna MC a VaPÚ (nové indikace, vysoce inovativní přípravky), hloubkové revize 

                e-mail: HZT(at)sukl.cz

Oddělení vybraných typů správních řízení (VTS)

stanovení/změna/zrušení MC a fixované VaPÚ, podobné přípravky, zkrácené revize

                e-mail: VTS(at)sukl.cz

procesní a odborná podpora pro správní řízení spadající do kompetence oddělení VTS

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 415

                e-mail: dominik.leplt(at)sukl.cz

procesní a odborná podpora pro správní řízení spadající do kompetence oddělení VTS

odborný pracovník – koordinátor

                tel.: +420 272 185 401

                e-mail: katerina.kohoutova(at)sukl.cz

Oddělení farmakoekonomických analýz (FEA)

hodnocení dopadu na rozpočet a analýzy nákladové efektivity

odborný asistent 

                tel.: +420 272 185 341

                e-mail: dana.havova(at)sukl.cz

odborný asistent 

                tel.: +420 272 185 404

                e-mail: ludmila.petlakova(at)sukl.cz

Oddělení koordinace správních řízení (KSŘ)

právní podpora, koordinace správních řízení o stanovení/změnu MC a VaPÚ a hloubkových revizí

                e-mail: KSR(at)sukl.cz

Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ)

Oddělení validace a administrativní podpory (VAP)

validace žádostí, vyřizování žádostí o přepis úhrady, správa údajů o PZLÚ v dtb, zpracování dat pro SCAU/SCUP

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 779

                e-mail: dagmar.mala(at)sukl.cz

vyjádření k návrhu SCAU/SCUP, kontakt v případě zjištění vady SCAU/SCUP

                e-mail: scau(at)sukl.cz (revize(at)sukl.cz)

administrativní a technická podpora při podání žádostí o stanovení/změnu/zrušení MC a/nebo VaPÚ a o zkrácené revize

administrativní pracovník odborných činností

                tel.: +420 272 185 747

                e-mail: marie.sikorova(at)sukl.cz

administrativní pracovník odborných činností

                tel.: +420 272 185 719

                e-mail: jiřina.suchoparova(at)sukl.cz

administrativní pracovník odborných činností

                tel.: +420 272 185 763

                e-mail: zora.zachova(at)sukl.cz

Oddělení přípravy komplexních podkladů a analýz (KPA)

příprava podkladů pro stanovení/ změnu MC a VaPÚ, analýzy, agenda IPLP

                e-mail: KPA(at)sukl.cz