Sankce - rok 2019

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls116678/2019 POLYMED medical CZ, a.s. § 86 odst. 2 psím. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 25.5.2019
sukls61157/2019 FOMA MEDICAL spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 20.3.2019
sukls416292/2018 Gynekologická ambulance MUDr. Samer Asad § 89 odst. 1 e) a a) § 61 odst. 1 a § 58 75.000 8.1.2019
sukls673/2019 Medtronic Czechia s.r.o. § 91 odst. 6 (4x) § 75 písm. c) 17.500 12.1.2019
sukls3276/2019 SANIMPO spol. s r.o. § 86 odst. 2 b) (3x) § 45 odst. 2 62.500 17.1.2019
sukls443830/2018 Nemocnice Pardubického Kraje a.s. § 91 odst. 1 § 70 odst. 2 napomenutí 17.1.2019
sukls4590/2019 German Med Clinic s.r.o. § 89 odst. 1 e) bod 1 a 2 § 61 odst. 1 a 2 21.800 19.1.2019
sukls7374/2019 RDG Centrum Hradec Králové s.r.o. § 90 odst. 1
§ 89 odst. 1 e)
§ 59 odst. 1 f)
§ 65 odst. 3
§ 61 odst. 1
16.000 23.1.2019
sukls9795/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. a) a b) 280.000 23.1.2019
sukls10789/2019 Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou v.o.s. § 89 odst. 1 b) § 59 odst. 1 f)
§ 64 odst. 2
§ 65 odst. 4 b)
10.000 24.1.2019
sukls4914/2019 MUDr. Martin Záhoř § 89 odst. 1 b) a c) § 59 odst. 1 f)
§ 60 odst. 1
30.000 26.1.2019
sukls16179/2019 stomalek s.r.o. § 90 odst. 1 § 65 odst. 3 58.000 31.1.2019
sukls149051/2017 Italmedic s.r.o. § 86 odst. 2 a) ZP
§ 19a odst. 4 b) zák. o tech. pož.
§ 45 odst. 1 ZP
§ 13 odst. 9
zák. o tech. pož.
62.500 30.1.2019
sukls20584/2019 Kovos Czech s.r.o. § 83 odst. 1 § 26 odst. 3 10.000 6.2.2019
sukls33831/2019 MediGreen s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 a) b) c) zákona
§ 6 vyhlášky 50/1978 Sb.
17.550 19.2.2019
sukls40687/2019 ALWIL Medical s.r.o. § 19a odst. 3 písm. b) zákona o technických požadavcích § 13 odst. 1
zákona o technických požadavcích
71.000 26.2.2019
sukls5971/2019 Dušan Vinklar § 84 odst. 1 a) o ZP
§ 84 odst. 2 a) o ZP
§ 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s 
§ 79 odst. 5 SŘ
§ 6 odst 1 vyhlášky č.520/2005 Sb.
§ 31 odst. 1 zákona o ZP 30.000 9.3.2019
sukls45492/2019 GYNESAKAL, s.r.o. § 89 odst. 1 b) ZP § 59 odst. 1 a) ZP 5.000 12.3.2019