Sankce - rok 2019

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/správní delikt               Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls61157/2019 FOMA MEDICAL spol. s r.o. § 19a odst. 4 písm. b) ZoTP § 13 odst. 9 ZoTP 30.000 úhrnná pokuta 20.3.2019
sukls43112/2019 Forto, s.r.o.  § 19a odst. 4 písm. b) ZoTP § 13 odst. 9 ZoTP  20.000  27.2.2019