Sankce - rok 2019

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls177962/2019 PharmDr. Monika Mindlová § 40 odst. 1 písm. a) ZoPD, § 40 odst. 3 písm. t) ZoPD, § 40 odst. 3 písm. s) ZoPD § 2 odst. 1 ZoPD, § 2 odst. 2 ZoPD, § 31 písm. a) ZoPD, § 30 odst. 2 ZoPD, § 33 ZoPD 50.000 23.7.2019
sukls19620/2019 Centrálka, spol. s r.o.  § 40 odst. 3 písm. a) ZoPD § 3 odst. 2 ZoPD úhrnná pokuta 5.2.2019