Sankce - rok 2019

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls128612/2019 UNIBAL s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 12.6.2019
sukls116678/2019 POLYMED medical CZ, a.s. § 86 odst. 2 psím. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 25.5.2019
sukls61157/2019 FOMA MEDICAL spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 20.3.2019
sukls416292/2018 Gynekologická ambulance MUDr. Samer Asad § 89 odst. 1 e) a a) § 61 odst. 1 a § 58 75.000 8.1.2019
sukls673/2019 Medtronic Czechia s.r.o. § 91 odst. 6 (4x) § 75 písm. c) 17.500 12.1.2019
sukls3276/2019 SANIMPO spol. s r.o. § 86 odst. 2 b) (3x) § 45 odst. 2 62.500 17.1.2019
sukls443830/2018 Nemocnice Pardubického Kraje a.s. § 91 odst. 1 § 70 odst. 2 napomenutí 17.1.2019
sukls4590/2019 German Med Clinic s.r.o. § 89 odst. 1 e) bod 1 a 2 § 61 odst. 1 a 2 21.800 19.1.2019
sukls7374/2019 RDG Centrum Hradec Králové s.r.o. § 90 odst. 1
§ 89 odst. 1 e)
§ 59 odst. 1 f)
§ 65 odst. 3
§ 61 odst. 1
16.000 23.1.2019
sukls9795/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. a) a b) 280.000 23.1.2019
sukls10789/2019 Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou v.o.s. § 89 odst. 1 b) § 59 odst. 1 f)
§ 64 odst. 2
§ 65 odst. 4 b)
10.000 24.1.2019
sukls4914/2019 MUDr. Martin Záhoř § 89 odst. 1 b) a c) § 59 odst. 1 f)
§ 60 odst. 1
30.000 26.1.2019
sukls16179/2019 stomalek s.r.o. § 90 odst. 1 § 65 odst. 3 58.000 31.1.2019
sukls149051/2017 Italmedic s.r.o. § 86 odst. 2 a) ZP
§ 19a odst. 4 b) zák. o tech. pož.
§ 45 odst. 1 ZP
§ 13 odst. 9
zák. o tech. pož.
62.500 30.1.2019
sukls20584/2019 Kovos Czech s.r.o. § 83 odst. 1 § 26 odst. 3 10.000 6.2.2019
sukls33831/2019 MediGreen s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 a) b) c)
§ 6 vyhlášky 50/1978 Sb.
17.550 19.2.2019
sukls5971/2019 Dušan Vinklar § 84 odst. 1 a) o ZP
§ 84 odst. 2 a) o ZP
§ 31 odst. 1 zákona o ZP 30.000 9.3.2019
sukls45492/2019 GYNESAKAL, s.r.o. § 89 odst. 1 b) ZP § 59 odst. 1 a) ZP 5.000 12.3.2019
sukls60050/2019 Multiscan, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1 9.000 19.3.2019
sukls66037/2019 DN FORMED Brno, s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 písm. b) ZP 17.550 26.3.2019
sukls69633/2019 MEDISUN profi, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP
§19a odst. 4 písm. b) ZoTP
§ 45 odst. 2
§ 13 odst. 9 ZoTP
68.000 30.3.2019
sukls73116/2019 FN Královské Vinohrady § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1
§ 60 odst. 1
30.000 5.4.2019
sukls17584/2019 DOLEJŠÍ - AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKA, s.r.o. § 83 odst. 1 ZP
§ 84 odst. 1 písm. a) ZP
§ 26 odst. 1
§ 31 odst. 1
40.000 26.3.2019
sukls76582/2019  Straumann s.r.o. § 83 odst. 1 ZP § 26 odst. 3 ZP napomenutí 6.4.2019
sukls78434/2019 Amati Dental group s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 59 odst. 1 písm. e) ZP
§ 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb
60.000 10.4.2019
sukls70742/2019 Abbott Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 30.3.2019
sukls73313/2019 SICAR, spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 20.000 3.4.2019
sukls28971/2019 Eureko, s.r.o. § 84 odst. 1 písm. a)
§ 83 odst. 1
§ 85 odst. 1 písm.a)
§ 31 odst. 1
§ 26 odst. 3
§ 33 odst. 1
§ 86 písm. a)
 
25.000 24.4.2019
sukls73230/2019 ALERE s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
12.500 3.4.2019
sukls99709/2019 RANDOX Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
napomenutí 7.5.2019
sukls86361/2019 UNIONSHARE, s.r.o. § 19a odst. 3 písm. b) TP
§ 86 odst. 2 písm. a), b) ZP
§ 13 odst. 1 a 9 TP
§ 45 odst. 1 a odst. 2 písm. e) ZP
1.200.000 1.5.2019
sukls95392/2019 3M Česko, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 27.4.2019
sukls70767/2019 Mediform, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 2.5.2019
sukls87579/2019 Diagnostica s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 24.4.2019
sukls88944/2019 Siemens Healthcare, s.r.o. § 91 odst. 6 § 91 odst. 6 17.500 24.4.2019
sukls91109/2019 Intersurgical, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
9.000 25.4.2019
sukls100470/2019 BIOMEDICA ČS, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
20.500 8.5.2019
sukls102109/2019 FEMMA, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) § 60 odst. 1 9.000 11.5.2019
sukls103476/2019 Zimmer Czech, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
30.000 14.5.2019
sukls65495/2019 Tool spol s r.o. § 84 odst. 1 písm. a) § 31 odst. 1 x 21.5.2019
sukls118044/2019 Solupharm s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
10.000 25.5.2019
sukls118065/2019 BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 25.5.2019
sukls118076/2019 MIVAMED s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
napomenutí 25.5.2019