Sankce - rok 2019

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls292006/2019 IMEDEX s.r.o. § 90 odst. 4 ZoZP § 66 odst. 2 písm. c) ZoZP 14.000 16.11.2019
sukls291979/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 19.11.2019
sukls245867/2019 Fonika Medical s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 26.9.2019
sukls245821/2019 Medical Trade, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP 12.000 25.9.2019
sukls198495/2019 GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o. § 90 odst. 2 ZoZP § 65 odst. 4 písm. b) ZoZP 20.000 2.8.2019
sukls128612/2019 UNIBAL s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 12.6.2019
sukls116678/2019 POLYMED medical CZ, a.s. § 86 odst. 2 psím. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 25.5.2019
sukls61157/2019 FOMA MEDICAL spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 20.3.2019
sukls416292/2018 Gynekologická ambulance MUDr. Samer Asad § 89 odst. 1 e) a a) § 61 odst. 1 a § 58 75.000 8.1.2019
sukls673/2019 Medtronic Czechia s.r.o. § 91 odst. 6 (4x) § 75 písm. c) 17.500 12.1.2019
sukls3276/2019 SANIMPO spol. s r.o. § 86 odst. 2 b) (3x) § 45 odst. 2 62.500 17.1.2019
sukls443830/2018 Nemocnice Pardubického Kraje a.s. § 91 odst. 1 § 70 odst. 2 napomenutí 17.1.2019
sukls4590/2019 German Med Clinic s.r.o. § 89 odst. 1 e) bod 1 a 2 § 61 odst. 1 a 2 21.800 19.1.2019
sukls7374/2019 RDG Centrum Hradec Králové s.r.o. § 90 odst. 1
§ 89 odst. 1 e)
§ 59 odst. 1 f)
§ 65 odst. 3
§ 61 odst. 1
16.000 23.1.2019
sukls9795/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. a) a b) 280.000 23.1.2019
sukls10789/2019 Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou v.o.s. § 89 odst. 1 b) § 59 odst. 1 f)
§ 64 odst. 2
§ 65 odst. 4 b)
10.000 24.1.2019
sukls4914/2019 MUDr. Martin Záhoř § 89 odst. 1 b) a c) § 59 odst. 1 f)
§ 60 odst. 1
30.000 26.1.2019
sukls16179/2019 stomalek s.r.o. § 90 odst. 1 § 65 odst. 3 58.000 31.1.2019
sukls149051/2017 Italmedic s.r.o. § 86 odst. 2 a) ZP
§ 19a odst. 4 b) zák. o tech. pož.
§ 45 odst. 1 ZP
§ 13 odst. 9
zák. o tech. pož.
62.500 30.1.2019
sukls20584/2019 Kovos Czech s.r.o. § 83 odst. 1 § 26 odst. 3 10.000 6.2.2019
sukls33831/2019 MediGreen s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 a) b) c)
§ 6 vyhlášky 50/1978 Sb.
17.550 19.2.2019
sukls5971/2019 Dušan Vinklar § 84 odst. 1 a) o ZP
§ 84 odst. 2 a) o ZP
§ 31 odst. 1 zákona o ZP 30.000 9.3.2019
sukls45492/2019 GYNESAKAL, s.r.o. § 89 odst. 1 b) ZP § 59 odst. 1 a) ZP 5.000 12.3.2019
sukls60050/2019 Multiscan, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1 9.000 19.3.2019
sukls66037/2019 DN FORMED Brno, s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 písm. b) ZP 17.550 26.3.2019
sukls69633/2019 MEDISUN profi, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP
§19a odst. 4 písm. b) ZoTP
§ 45 odst. 2
§ 13 odst. 9 ZoTP
68.000 30.3.2019
sukls73116/2019 FN Královské Vinohrady § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1
§ 60 odst. 1
30.000 5.4.2019
sukls17584/2019 DOLEJŠÍ - AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKA, s.r.o. § 83 odst. 1 ZP
§ 84 odst. 1 písm. a) ZP
§ 26 odst. 1
§ 31 odst. 1
40.000 26.3.2019
sukls76582/2019  Straumann s.r.o. § 83 odst. 1 ZP § 26 odst. 3 ZP napomenutí 6.4.2019
sukls78434/2019 Amati Dental group s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 59 odst. 1 písm. e) ZP
§ 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb
60.000 10.4.2019
sukls70742/2019 Abbott Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 30.3.2019
sukls73313/2019 SICAR, spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 20.000 3.4.2019
sukls28971/2019 Eureko, s.r.o. § 84 odst. 1 písm. a)
§ 83 odst. 1
§ 85 odst. 1 písm.a)
§ 31 odst. 1
§ 26 odst. 3
§ 33 odst. 1
§ 86 písm. a)
 
25.000 24.4.2019
sukls73230/2019 ALERE s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
12.500 3.4.2019
sukls99709/2019 RANDOX Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
napomenutí 7.5.2019
sukls86361/2019 UNIONSHARE, s.r.o. § 19a odst. 3 písm. b) TP
§ 86 odst. 2 písm. a), b) ZP
§ 13 odst. 1 a 9 TP
§ 45 odst. 1 a odst. 2 písm. e) ZP
1.200.000 1.5.2019
sukls95392/2019 3M Česko, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 27.4.2019
sukls70767/2019 Mediform, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 2.5.2019
sukls87579/2019 Diagnostica s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 24.4.2019
sukls88944/2019 Siemens Healthcare, s.r.o. § 91 odst. 6 § 91 odst. 6 17.500 24.4.2019
sukls91109/2019 Intersurgical, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
9.000 25.4.2019
sukls100470/2019 BIOMEDICA ČS, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
20.500 8.5.2019
sukls102109/2019 FEMMA, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) § 60 odst. 1 9.000 11.5.2019
sukls103476/2019 Zimmer Czech, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
30.000 14.5.2019
sukls65495/2019 Tool spol s r.o. § 84 odst. 1 písm. a) § 31 odst. 1 x 21.5.2019
sukls118044/2019 Solupharm s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
10.000 25.5.2019
sukls118065/2019 BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 25.5.2019
sukls118076/2019 MIVAMED s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
napomenutí 25.5.2019
sukls120687/2019 Roche s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 30.5.2019
sukls120631/2019 Asco-Med spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 7.500 30.5.2019
sukls122151/2019 Vidia spol. s r.o § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 5.000 1.6.2019
sukls7035/2019 Slezská nemocnice v Opavě § 89 odst. 1 písm. b) § 59 odst. 1 písm. f
§ 64 odst. 2
§ 59 odst. 1 písm. a)
82.500 1.6.2019
sukls121632/2019 UNITERAP, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. e) bod 1 § 61 odst. 1 napomenutí 4.6.2019
sukls138515/2019 Nemocnice Na Františku § 89 odst. 1 písm. b)
§ 89 odst. 1 písm. e) bod 1
§ 89 odst. 1 písm. b)
§ 59 odst. 1 písm. c)
§ 61 odst. 1
§ 59 odst. 1 písm. e)
ve spojení s ust. § 45 odst. 2
ve spojení s § 3 odst. 3písm. b)
vyhlášky č. 62/2015 Sb.
75.000 18.6.2019
sukls130357/2019 YBUX s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 13.6.2019
sukls138723/2019 Mgr. Věra Prokopová § 86 odst. 4 písm. a) § 56 odst. 1 ZP
ve spojení s § 5 odst. 1, 4
nařízení vlády č. 56/2015 Sb.
14.000 19.6.2019
sukls138883/2019 OXOID CZ s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), § 75 písm. c) 17.500 21.6.2019
sukls153440/2017 Perfect Distribution a.s. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 40.000 21.6.2019
sukls143969/2019 PROMOS spol. s r.o. § 90 odst. 4 § 66 odst. 2 písm. b) 20.100 26.6.2019
sukls138505/2019 Lilydent, s.r.o. § 90 odst. 1 § 59 odst. 1 písm. f)
ve spojení s ust. § 65 odst. 3 ZP
20.000 26.6.2019
sukls146303/2019 BioVendor - Laboratorní medicína, spol. s r.o. § 91 odst. 6
§ 91 odst. 5
§ 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
§ 74 odst. 4
25.000 27.6.2019
sukls158399/2019 M e d i m, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 9.7.2019
sukls165924/2019 CARDION s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b) napomenutí 9.7.2019
sukls158433/2019 A.IMPORT. CZ spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 9.7.2019
sukls61357/2019 IMMOMEDICAL CZ, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
napomenutí 9.7.2019
sukls147640/2017 SCHAFFEROVÁ, spol. s r. o § 86 odst. 2 písm. a)
§ 19a odst. 4 písm. b)
§ 12 odst. 1 písm. b)
§ 45 odst. 1, § 13 odst. 9
§ 7 odst. 1 písm. b)
ve spojení s přílohou č. 1 bod 16
nařízení vlády č. 54/2015 Sb.
30.000 10.7.2019
sukls102411/2019 Air Liquide Medical Systems § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 8.000 18.5.2019
sukls186157/2019 Intimex s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 20.7.2019
sukls184925/2019 bioMérieux CZ s.r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c)
§ 75 písm. b)
15.000  18.7.2019
sukls186180/2019 Hypokramed s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 20.7.2019
sukls183171/2019 Baria s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 19.7.2019
sukls191415/2019 Alinex-Kácovská s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 25.7.2019