Sankce - rok 2016

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
 sukls83960/2015 Oblastní nemocnice Náchod, a.s.  §46 odst. 1 písm. j) ZZP       

§ 28 odst. 1 ZZP 

 40.000 23.1.2016 
sukls106322/2015 FN Hradec Králové §46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. b) ZZP 

§28 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP §20 odst. 1 písm. e) ZZP

200.000 2.2.2016
sukls34206/2016 DENTINA privátní zubní ordinace s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. j) ZZP

§21 odst. 1 ZZP §28 odst. 1 ZZP

40.000 2.3.2016
sukls20367/2016 Simply You Pharmaceuticals, a.s. § 46 odst. 7 písm. e) ZZP

 § 31 odst 1 ZZP

25.000 16.3.2016
sukls34435/2016 Plastická a estetická chirurgie Ostrava s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. a) ZZP §46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§4 odst. 1 ZZP
§20 odst. 1 písm. a) ZZP  

100.000 29.3.2016
sukls141425/2016 MUDr. Zdeněk Krychtálek § 89 odst. 1 písm.  c) NZZP

 § 60 odst. 1 NZZP

10.000 26.5.2016
sukls3654/2016 Fakultní nemocnice Brno § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

 § 28 odst. 1 ZZP

40.000 26.5.2016
 sukls223795/2015

 Nemocnice Strakonice, a.s.

§ 46 odst 1 písm j) SZZP
§ 46 odst 1 písm j) SZZP
§ 46 odst 1 písm j) SZZP
§ 46 odst 1 písm j) SZZP
§ 46 odst 1 písm j) SZZP

§ 28 odst. 1 SZZP
§ 28 odst. 1 SZZP
§ 28 odst. 1 SZZP
§ 28 odst. 1 SZZP
§ 28 odst. 1 SZZP

85.000 30.5.2016
sukls198619/2016

 Fakultní nemocnice Hradec Králové

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 
§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP
§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 
§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 28 odst. 1 ZZP
§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP
§ 28 odst. 1 ZZP
§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP

80.000 15.8.2016