Sankce - rok 2016

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
 sukls83960/2015 Oblastní nemocnice Náchod, a.s.  §46 odst. 1 písm. j) ZZP       

§ 28 odst. 1 ZZP 

 40.000 23.1.2016 
sukls106322/2015 FN Hradec Králové §46 odst. 1 písm. j) ZZP, §46 odst. 1 písm. d) ZZP, §46 odst. 1 písm. j) ZZP, §46 odst. 1 písm. j) ZZP, §46 odst. 1 písm. j) ZZP, §46 odst. 1 písm. b) ZZP 

§28 odst. 1 ZZP, §21 odst. 1 ZZP, §28 odst. 1 ZZP, §28 odst. 1 ZZP, §28 odst. 1 ZZP, §20 odst. 1 písm. e) ZZP

200.000 2.2.2016
sukls34206/2016 DENTINA privátní zubní ordinace s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP, §46 odst. 1 písm. j) ZZP

§21 odst. 1 ZZP, §28 odst. 1 ZZP

40.000 2.3.2016
sukls34435/2016 Plastická a estetická chirurgie Ostrava s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP, §46 odst. 1 písm. d) ZZP, §46 odst. 1 písm. d) ZZP, §46 odst. 1 písm. a) ZZP, §46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP, §21 odst. 1 ZZP, §21 odst. 1 ZZP, §4 odst. 1 ZZP, §20 odst. 1 písm. a) ZZP  

100.000 29.3.2016
sukls83314/2013 MUDr. Antonín Bureš § 46 odst. 1 písm. b) ZZP,
§ 46 odst. 1 písm. e) ZZP,
§ 46 odst. 1 písm. f) ZZP

§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP,
§ 22 odst. 1 písm. a) ZZP,
§ 22 odst. 4 ZZP

109.000 21. 4. 2016
sukls44680/2016

The best glaten s.r.o.

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ

 

80.000 21.6.2016