Sankce - rok 2016

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
 sukls83960/2015 Oblastní nemocnice Náchod, a.s.  §46 odst. 1 písm. j) ZZP       

§ 28 odst. 1 ZZP 

 40.000 23.1.2016 
sukls106322/2015 FN Hradec Králové §46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. j) ZZP
§46 odst. 1 písm. b) ZZP 

§28 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP
§28 odst. 1 ZZP §20 odst. 1 písm. e) ZZP

200.000 2.2.2016
sukls34206/2016 DENTINA privátní zubní ordinace s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. j) ZZP

§21 odst. 1 ZZP §28 odst. 1 ZZP

40.000 2.3.2016
sukls34435/2016 Plastická a estetická chirurgie Ostrava s.r.o. §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. d) ZZP §46 odst. 1 písm. a) ZZP §46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§21 odst. 1 ZZP
§4 odst. 1 ZZP
§20 odst. 1 písm. a) ZZP  

100.000 29.3.2016
sukls83314/2013 MUDr. Antonín Bureš § 46 odst. 1 písm. b) ZZP
§ 46 odst. 1 písm. e) ZZP
§ 46 odst. 1 písm. f) ZZP

§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP
§ 22 odst. 1 písm. a) ZZP
§ 22 odst. 4 ZZP

109.000 21. 4. 2016
sukls141425/2016 MUDr. Zdeněk Krychtálek § 89 odst. 1 písm.  c) ZZP

 § 60 odst. 1 ZZP

10.000 26.5.2016
sukls3654/2016 Fakultní nemocnice Brno § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

 § 28 odst. 1 ZZP

40.000 26.5.2016
sukls198619/2016

 Fakultní nemocnice Hradec Králové

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 
§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP
§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 
§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 28 odst. 1 ZZP
§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP
§ 28 odst. 1 ZZP
§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP

80.000 15.8.2016
sukls142214/2016

EuroquirurgicaCR s.r.o.

§ 19a odst. 3 písm. b)
§ 19a odst. 3 písm. b)
§ 19a odst. 3 písm. b) - zákona o technických požadavcích na výrobky

§ 19 odst. 1
§ 19 odst. 1
§ 19 odst. 1 - zákona o technických požadavcích na výrobky

200.000 21.10.2016