Sankce - rok 2016

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls200920/2016

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH

§ 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP

§ 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP

250.000

28.12.2016

sukls279389/2016

Lékárna SALVE s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

100.000 úhrnná pokuta

24.12.2016

sukls251120/2016

Lékárna AVE s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

úhrnná pokuta

14.12.2016

sukls147631/2016

Mgr. Čestmír Nedorost

§ 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

úhrnná pokuta

12.11.2016

sukls240984/2016

PHARMACA s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

50.000

1.11.2016

sukls150294/2016 

KRATEGUS spol. s r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

úhrnná pokuta 

20.8.2016 

sukls140046/2016 

RNDr. Eva Trnková 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

50.000 

18.8.2016 

sukls153475/2016 

Lékárna AQUA s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

30.000 

13.8.2016 

sukls118707/2016 

Lékárna u doktora z hor s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

úhrnná pokuta 

19.7.2016 

sukls3957/2016 

FREMLOVA APOTHECA  s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

30.000 

8.6.2016 

sukls129150/2016 

Rodinná lékárna s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

úhrnná pokuta 

18.5.2016 

sukls166893/2015 

Lékárna ASTRA, s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

30.000 

18.5.2016 

sukls130467/2016 

Lékárna Na chmelnici spol. s r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

40.000 

17.5.2016 

sukls50393/2016 

TECO Brno, s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP  

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

20.000 

3.3.2016 

sukls47036/2016 

LÉKÁRNA "U ZLATÉHO JELENA" s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

30.000 

27.2.2016 

sukls3938/2016 

Lékárna Na Selské s.r.o. 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

30.000 

2.2.2016 

sukls166948/2015 

Mgr. Andrea Fialová 

§ 32 odst. 5 ZoVZP 

§ 32 odst. 4 ZoVZP 

60.000 

22.1.2016 

sukls103188/2015

KOLF s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

10.000

20.1.2016