Sankce - rok 2016

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls279731/2016

MUDr. Barbara Monczková, s.r.o.

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ

§ 10 odst. 2 KŘ

50.000

21.12.2016

sukls44680/2016

The best glaten s.r.o.

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ

§ 10 odst. 2 KŘ

80.000

21.6.2016

sukls64920/2016 

MUDr. Miluše Veselovská 

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ 

§ 10 odst. 2 KŘ 

100.000 

13.4.2016 

sukls214643/2015

Vitax Praha s.r.o.

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ

§ 10 odst. 2 KŘ

100.000

15.1.2016