Sankce - rok 2013

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne
sukls142252/2011 MUDr. Věra Půdová

§46 odst. 1 písm. i) zákona o zdravotnických prostředcích 

§27 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích 100.000,- 23.9.2013
sukls72113/2011 MAREVVA, spol. s r.o.

 § 46 odst. 7 písm. f) zákona o zdravotnických prostředcích

§ 31 odst. 2 zákona o zdr. prostř. 20 000,- 15. 8. 2013
sukls72122/2011 Nadace Křižovatka

§ 46 odst. 7 písm. f) Zákona o zdr. prostředcích 

§ 31 odst. 2 zák. o zdr. prostředcích 20 000,- 27. 7. 2013
sukls33754/2013 Jaroslava Vyčítalová

§ 46 odst. 6 písm. e) a písm. f) zákona o zdravotnických prostředcích 

§ 31 odst. 1 a odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích 20.000,- 13.7.2013
sukls12924/2012 RaF - MEDIKA s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. j) ZoZP 

§ 28 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích 5.000,- 29.6.2013
sukls72177/2011 WORWIC, s.r.o.

 § 46 odst. 7 písm. f) zákona o zdravotnických prostředcích

§ 31 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích 10000,- 15. 6. 2013
sukls10406/2013 Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně

§ 46 odst. 1 písm. f) zákona o ZP 

§ 22 odst. 4 zákona o ZP 200.000,- 7.6.2013
sukls77599/2013 MUDr. Jiří Michl - chirurgická ambulance

§ 46 odst. 7 písm. g), zákona o ZP   

§ 32 odst. 1, zákona o ZP 40.000,- 7.5.2013