Sankce - rok 2008

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt Uložené sankce Rozhodnutí nabylo
právní moci dne
SUKLS32749/2007 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav § 24 odst. 2 písm. a),
§ 52 odst. 4, 6 písm. a), b)
52.500,- 28.2.2008
SUKLS13646/2008 Nemocnice Břeclav

§ 20 odst. 1 písm. a), c),
§ 22 odst. 1

50.500,- 11.5.2008