Sankce - rok 2017

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls3931/2016

Lékárna Svratka s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 30.000 26.5.2017

sukls101533/2017

MUDr. Miluše Veselovská

§ 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 10.5.2017

sukls57166/2017

Salvia - lékárna, s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 6.4.2017

sukls51167/2017

Lékárna AMFORA, s.r.o.

§ 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 50.000 16.3.2017

sukls219513/2016

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

§ 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 12.1.2017
sukls298610/2016 Lékárna Vltavínská, s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 10.000 17.1.2017