Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenoval nového náměstka pro ekonomiku

Ke dni 1. 10. 2013 byl na pozici ekonomického náměstka Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenován Ing. Petr Nosek.  

„Jsem potěšen, že na tuto pozici přichází člověk s mnohaletými zkušenostmi z řídících pozic. Jeho příchod bude jistě přínosem i v souvislosti s nárůstem agend v důsledku rozšiřování kompetencí Ústavu. Očekávám i zvýšenou orientaci na maximální efektivitu Ústavu v ekonomických záležitostech,“ říká MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Mezi kompetence pana náměstka Noska bude patřit například koordinace a zajišťování kontroly finančně-plánovací, navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů, tvorba metodických pokynů pro rozpočtování prostředků a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí a podle rozpočtových pravidel.

 „Na své působení ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv se velice těším a věřím, že zde uplatním dosavadní znalosti a zkušenosti nejen z prostředí resortu zdravotnictví,“ dodává Ing. Petr Nosek.

 

Tiskové a informační oddělení

1. 10. 2013