Ředitel (Ř)

asistent ředitele

                tel.: +420 272 185 710

                e-mail: sekr.red(at)sukl.cz

Interní audit a kontrola (IAK)

kontakt

                tel.: +420 272 185 225

                e-mail: kamila.hruskova(at)sukl.cz

Manažer kvality (MK)

kontakt

                tel.: +420 272 185 955

                e-mail: jiri.machacek(at)sukl.cz

Manažer kybernetické bezpečnosti (MBI)

kontakt

                tel.: +420 272 185 241

                e-mail: zdenek.kusovsky(at)sukl.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů

                e-mail: poverenec(at)sukl.cz

Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (OSALK)

udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci, informační povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR a Policii ČR

asistentka oddělení

                tel.: +420 272 185 793

                e-mail: nikola.jantosova(at)sukl.cz

Oddělení personální a vzdělávací (PVO)

asistent PVO

                tel.: +420 272 185 367

                e-mail: sekr.pvo(at)sukl.cz

organizace státní služby

                e-mail: statni.sluzba(at)sukl.cz

Odbor kanceláře ředitele (KŘ)

asistent odboru KŘ

                tel.: +420 272 185 710

                e-mail: sekr.red(at)sukl.cz

Oddělení právních a legislativních činností (PRO)

referentka plných mocí

                tel.: +420 272 185 733

                e-mail: PRO_plne_moci(at)sukl.cz

Oddělení mezinárodních vztahů (MEZ)

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 760

                e-mail: mez(at)sukl.cz

Tiskové a informační oddělení (TIO)

referentka oddělení

                tel.: +420 272 185 333

e-mail pro veřejnost

                e-mail: infs(at)sukl.cz

e-mail pro média

                e-mail: tiskove(at)sukl.cz