Reakce SÚKL na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sporu o plnou úhradu léčivého přípravku APO-FLUTAMIDE

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu  

Nález Ústavního soudu se týká konkrétního řízení a stavu, který platil v době vydání rozhodnutí v r. 2010. Skupina přílohy č. 2, která byla předmětem daného řízení, a která sdružovala léčivé přípravky jak proti ženským, tak i mužským hormonům, v současné době neexistuje. Již v r. 2012 byla skupina rozdělena a v současné době je zajištěna plná úhrada léčivého přípravku v obou skupinách. 

V tuto chvíli je obtížné odhadnout, jaký bude mít nález dopad, neboť Ústavní soud nezrušil předmětné ustanovení ani přílohu č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, nýbrž zrušil rozsudek Městského soudu v dané věci.  Nález bude nyní předmětem posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ústav je připraven poskytnout součinnost při zvažování všech právních i odborných aspektů. V případě závěru, že má být změněn přístup k zajištění plně hrazeného přípravku, bude nutné nejprve provést změnu plané legislativy.

V současné době tak Ústav nadále bude postupovat podle aktuálního znění zákona a jeho přílohy. V této souvislosti ale znovu uvádíme, že stav, který byl předmětem posuzovaného řízení, již není aktuální a v současné době je zajištěn plně hrazený přípravek ze skupiny antagonistů hormonů pro mužské i ženské pacienty.

 

PharmDr. Hana Šindelářová

Tisková mluvčí

tiskove@sukl_cz

25. 4. 2018