Prezentace ze semináře č. 20

Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP  

Prezentace dodavatelů lékárenských SW

Seminář 20 - Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP, 12.12.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv zve lékárníky na seminář.