Přehled seminářů v roce 2016

Seminář 12 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky (opakování semináře č. 11 ze dne 24.6.2016)  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky  

 

Seminář 10 - Odbor inspekční

Téma: Seminář správné výrobní praxe - aktuální témata   (opakování semináře č. 8 ze dne 16.6.2016)  

 

Seminář 9 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma:  Notifikace zdravotnických prostředků dle §33 zák. č. 268/2014 Sb.; zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti se zaměřením na distributory a dovozce; role distributorů a dovozců v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Seminář 8 – Odbor inspekční

Téma: Seminář správné výrobní praxe - aktuální témata  

 

Seminář 7 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa, požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti a role poskytovatele zdravotních služeb v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 5 ze dne 14. 6. 2016)  

 

Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata    

 

Seminář 4 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 3 ze dne 7. 6. 2016)  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seminář 2 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace  

 

Seminář 1 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné léčivé přípravky, vybrané aspekty prokazování cenové reference, složené léčivé přípravky, léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (v angličtině orphan drugs), obchodní tajemství