Přehled seminářů v roce 2016

Seminář 20 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma:  Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Seminář 19 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Seminář 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Seminář 17 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybrané základní principy stanovení ceny a úhrady a specifika pozice účastníka řízení  

 

Seminář 16 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení) - ZRUŠENO

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky  (opakování semináře č. 12 z 28.6.2016; náhradní termín za zrušený seminář č. 11)  

 

Seminář 15 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace.  

 

Seminář 14 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata  (opakování semináře č. 13 ze dne 21.9.2016)  

 

Seminář 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Seminář 12 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení)

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky (opakování semináře č. 11 ze dne 24.6.2016)  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení) - ZRUŠENO

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky  

 

Seminář 10 - Odbor inspekční

Téma: Seminář správné výrobní praxe - aktuální témata   (opakování semináře č. 8 ze dne 16.6.2016)  

 

Seminář 9 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma:  Notifikace zdravotnických prostředků dle §33 zák. č. 268/2014 Sb.; zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti se zaměřením na distributory a dovozce; role distributorů a dovozců v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Seminář 8 – Odbor inspekční

Téma: Seminář správné výrobní praxe - aktuální témata  

 

Seminář 7 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa, požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti a role poskytovatele zdravotních služeb v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 5 ze dne 14. 6. 2016)