Pokyny k platbě náhrad výdajů a správních poplatků

pokyn název angl. verze platnost od nahrazuje doplňuje
UST-36 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost  dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).  ANO 1.7.2012 UST-36 verze 3 -
UST-29 verze 16 Správní poplatky, náhrady výdaů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony  ANO 1.6.2016 UST-29 verze 15 -

UST-24 verze 5

Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost.  ANO 1.7.2012 UST-24
verze 3
-