Pacientské organizace/Patient Organizations

Jméno pacientské organizace Webové stránky Zaměřeno na diagnózu Memorandum
Adventor o.s. https://www.adventor.org/ Autismus  
ALEN - neziskové občanské sdružení http://alen.tym.cz Rakovina prsu  
Aliance žen s rakovinou prsu http://www.breastcancer.cz/ Rakovina prsu  
ARCUS - ONKO Centrum http://arcus-oc.org/ Onkologie  
Asociace POLIO http://www.polio.cz/ Poliomyelitida  
Asociace protetických pacientů, z.s. www.protetickypacient.cz Amputace končetin  
AUTISTIK www.autistik.eu  Autismus  
ČALS - Česká Alzheimerovská společnost www.gerontocentrum.cz,
www.alzheimer.cz
Sydrom demence  
ČAPZ - Česká asociace pro psychické zdraví www.capz.cz Psychiatrická péče  
ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocnění www.vzacna-onemocneni.cz Vzácná onemocnění  
Česká asociace pro revmatické choroby http://www.card-cz.org/ Revmatické choroby  
České ILCO, dobrovolné sdružení stomiků (ČR) http://www.ilco.cz/ Stomie  
Český svaz hemofiliků http://www.hemofilici.cz Hemofilie  
ČIPA - Česká iniciativa pro astma www.cipa.cz Astma  
ČSDS - Česká společnost pro duševní zdraví

http://www.csdz.cz

Duševní nemoci  
Diagnóza leukemie http://diagnoza-cml.cz/ Chronická myeloidní leukémie (CML)  
ESET-HELP http://www.esethelp.cz/ Duševní zdraví  
eRes tým ČR www.erestymcr.cz Roztroušená skleróza  
FOKUS Praha http://www.fokus-cr.cz/ Duševně nemocní  
FRSP - Federace rodičů a přátel sluchově postižených http://www.frpsp.cz Sluchově postižení  
Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby www.haima.cz Děti s poruchami krvetvorby  
Klub Afasie http://www.klubafasie.com/ Afázie  
Klub bechtěreviků http://www.klub-bechtereviku.cz/ Bechtěrevova nemoc  
Klub nemocných cystickou fibrózou

http://www.cfklub.cz/
http://www.cystickafibroza.cz

Cystická fibróza  
Klub pacientů mnohočetný myelom http://www.mnohocetnymyelom.cz/ Mnohočetný myelom  
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem http://www.downsyndrom.cz/ Downův syndrom  
Klub ŽAP http://www.klubzap.cz/ Nádorové onemocnění prsu  
Koalice pro zdraví http://www.koaliceprozdravi.cz Platforma pro dialog mezi jednotlivými skupinami pacientů  
Kolumbus - občanské sdružení pro uživatele psychiatrické péče http://www.os-kolumbus.org/ Psychiatrická péče  
KOPAC www.kopac.cz Léčba konopím  
Liga proti osteoporóze http://www.osteo-liga.cz/index.php/cs/ Osteoporóza  
Liga proti rakovině Praha www.lpr.cz Onkologie  
Lymfom Help http://www.lymfomhelp.cz/ Maligní lymfom  
MAMMA Help http://www.mammahelp.cz/ Rakovina prsu  
MENS SANA o.s. http://www.menssana.cz Duševní onemocnění  
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR http://www.nrzp.cz Zdravotně postižení  
Národní sdružení PKU a jiných DMP http://www.nspku.cz/ Dědičné metabolické poruchy (DMP), fenylketonurie (PKU)  
Občanské sdružení Anabell http://www.anabell.cz Poruchy příjmu potravy  
Občanské sdružení EPI-RODINA www.er-sme.cz Epilepsie  
Občanské sdružení na ochranu pacientů (OSOP) www.darius.cz/ag_nikola/index_pac.html Všeobecná organizace pacientů  
ONKO UNIE http://www.onko-unie.cz/ Rakovina prsu, děložního čípku, ovarií  
OSPDN ČR - Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR http://www.spdn-cr.org Duševní onemocnění  
Paleček - občanské sdružení lidí malého vzrůstu http://www.palecek.nebesa.cz/ Lidé malého vzrůstu  
Parent Project, o.s. http://www.parentproject.cz/  Děti se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker  
Parkinson-help o. s. http://www.parkinson-help.cz Parkinsonova nemoc  
Rada seniorů České republiky http://www.rscr.cz/ Senioři  
Rett Community, z.s. http://www.rett-cz.com/ Rettův syndrom  
Revma Liga v ČR http://www.revma.cz/liga/ Revmatismus  
Rozalio - rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, o.s. www.rozalio.cz Očkování  
Sdružení celiaků České republiky www.celiac.cz/ Celiakie  
Sdružení mladých sklerotiků http://www.mladisklerotici.cz/ Roztroušená skleróza  
Sdružení na ochranu pojištěnců   Pojištěnci zdravotních pojišťoven  
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem http://www.chronici.cz/  Chronicky nemocné děti  
Sdružení občan,o.s. http://www.sdruzeniobcan.cz/ Všeobecná organizace pacientů  
Sdružení pacientů s obstrukční plicní nemocí http://spchopn.ppzdravi.cz/hlavni-stranka/ Chronická obstrukční plicní nemoc  
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí http://www.plicni-hypertenze.cz/ Plicní hypertenze  
Sdružení pro alergické a astmatické děti http://saad.davi.cz/ Alergie a poruchy imunity v dětském věku  
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně http://dmoinfo.cz/ Dětská mozková obrna  
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách http://www.sdruzenicmp.cz/ Cévní mozkové příhody  
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí http://www.diadeti.cz Diabetické děti  
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel http://www.braillnet.cz/szpoajp/ Zdravotně postižení  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz Nevidomí, slabozrací  
Smáci www.smaci.cz Spinální svalová atrofie (SMA)  
Společnost C-M-T (Charcot-Marie-Tooth) http://www.c-m-t.cz/ Charcot-Marie-Tooth, dědičná neuropatie  
Společnost E, Czech Epilepsy Association www.spolecnost-e.cz Epilepsie  
Společnost Parkinson

http://www.spolecnost-parkinson.cz

Parkinsonova chobora  
Společnost pro bezlepkovou dietu http://celiak.cz/ Celiakie  
Společnost pro mukopolysacharidosu http://www.mukopoly.cz Mukopolysachridosa  
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě http://www.huntington.cz/ Huntingtonova choroba  
Svaz diabetiků České republiky http://www.diabeteskv.cz/ Diabetes  
Svaz pacientů ČR SOP http://www.pacienti.cz/ Všeobecná organizace pacientů  
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR http://www.spcch.cz/ Civilizační choroby  
SYMPATHEA - celonárodní společnost příbuzných duševně nemocných http://www.sympathea.cz/ Příbuzní duševně nemocných  
Unie pacientů ČR http://www.uniepacientu.cz/ Všeobecná organizace pacientů  
Unie Roska - česká MS společnost http://www.roska.eu/ Roztroušená skleróza  
Veronica https://www.pacientska-organizace.cz/

Pacientky s karcinomem endométria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a pacientky s genetickou mutací BRCA

 
VIDA http://www.vidacentrum.cz Duševní onemocnění  
Za sklem o.s. http://www.zasklem.com/ Porucha Autistického Spektra (PAS)