Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  

OOP 01-20 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód

Opatření obecné povahy 01-20, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód.      

 

OOP 06-19 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 06-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných výživ pro domácí terapii.  

 

OOP 05-19 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 05-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.   

 

OOP 04-19 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

 

OOP 02-16 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem kanabinoidů

Opatření obecné povahy  02-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem kanabinoidů.  

 

OOP 01-16 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků – magistraliter jinde nezařazených

Opatření obecné povahy  01-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků – magistraliter jinde nezařazených.