OOP 01-20 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód

Opatření obecné povahy 01-20, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód.      

OOP 01-20 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je „Ústav“) na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 01-20, sp. zn. SUKLS243505/2019.

V Praze dne 17. 3. 2020

 

 

OOP_01-20_RF.pdf, soubor typu pdf, (3,08 MB)

 

Příloha č. 1 - Kalkulační listy.pdf, soubor typu pdf, (3,67 MB)

Příloha č. 2 - Cenové podklady.pdf, soubor typu pdf, (160,82 kB)

Příloha č. 3 - Podnět Lutathera.pdf, soubor typu pdf, (1,15 MB)

Příloha č. 4 - Zhodnocení podnětu_Lutathera.pdf, soubor typu pdf, (419,45 kB)