Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  

OOP 01-14 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení k návrhu opatření obecné povahy 01 - 14,    sp.  zn. sukls10148/2014, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak k 1. 4. 2014.    

 

OOP 06-13 Stanovení výše a podmínek úhrady - transfuzní přípravky

Opatření obecné povahy  06-13 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků.      

 

OOP 04-13 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter

Opatření obecné povahy týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter.  

 

OOP 03-13 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy  03-13 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii. .