Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  

OOP 06-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 06-15 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.    

 

OOP 05-15 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 05 -15 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

 

OOP 04-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04 - 15 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.  

 

OOP 03-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 03 - 15 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.  

 

OOP 02-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02 - 15 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak .  

 

OOP 01-15 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 01 - 15,  kterým stanovuje výši a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.                                           

 

OOP 04-13 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter

Opatření obecné povahy týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter.