OOP 07-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 07-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 07 - 16, sp. zn. sukls259192/2016.

 

V Praze dne 17. 12. 2016