OOP 03-19 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 03-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 03-19, sp. zn. SUKLS195427/2019.

V Praze dne 17. 10. 2019