OOP 03-17 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 03-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 171 až § 174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 03 - 17, sp. zn. sukls298110/2016.

 

V Praze dne 17. 5. 2017