OOP 02-18 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 02-18, sp. zn. SUKLS140160/2018.

  

V Praze dne 17. 5. 2018