OOP 02-16 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem kanabinoidů

Opatření obecné povahy  02-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem kanabinoidů.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy  02 - 16, sp. zn. sukls114828/2016, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem kanabinoidů k 1. 7. 2016.

 

V Praze dne 16. 6. 2016