Obecné pokyny a formuláře

 

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
UST-38 Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru

NE

04.01.2016    
UST-37 verze 1 Žádost o nemocniční výjimku pro léčivé přípravky pro moderní terapie

NE

10.05.2019 UST-37 verze 0  
UST-36 verze 6 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost  dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

ANO

26.02.2019 UST-36  verze 5  
UST 35 verze 2 Neintervenční poregistrační studie ANO 12.1.2015 UST-35 verze 1  
UST-34 verze 2 Projekty laboratorní kontroly a odběr vzorků průmyslově vyráběných léčivých přípravků v terénu NE 01.06.2019  UST-34 verze 1  
UST-30 verze 4 Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků NE 01.01.2014 UST-30  verze 3  
UST-29 verze 19 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony ANO 01.06.2019 UST-29 verze 18  
UST-27 verze 3 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky NE 19.09.2011 UST-27 verze 2  
UST-24 verze 7 Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům ANO  01.01.2018

UST-24 verze 6

 
UST-23 verze 3 Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků NE 10.11.2014 UST-23 verze 2  
UST-22 Standardní názvy lékových forem, způsobu podání a obalů - doplněk NE 01.10.2003    
UST-21 verze 6 Hlášení vybraných léčivých přípravků NE 01.06.2019

UST-21    verze 5

 

UST-20

Žádost o vydání stanoviska k návrhu specifického léčebného programu NE 05.06.2003    
UST-19 verze 4 Žádost o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem ANO 01.11.2018 UST-19 verze 3  
UST-16 verze 1 Sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy NE 01.07.2007 UST-16  
UST-15 verze 6 Postup zdravotnických pracovníků a prodejců vyhrazených léčiv při podezření na závadu v jakosti či padělek léčivého přípravku NE 09.11.2018

UST-15 verze 5

 
UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku NE 02.04.2013 UST-11 verze 3