Obecné informace ke vzdělávacím akcím

Obecné informace o přihlášení, platbě a místě konání jednotlivých akcí.  

Přihlášení

 • zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky
 • na přihlášce vyznačte číslo vybraného semináře 
 • u placených seminářů je nutné uvést příslušný variabilní symbol
 • vyplněné přihlášky zasílejte poštou, faxem nebo e-mailem 

Veškeré potřebné informace k vyplnění přihlášky jsou dostupné v podrobných informacích u jednotlivých seminářů.

Platba

Poplatky za semináře jsou stanoveny takto:

 • poplatek za půldenní seminář
  • bezhotovostní platba předem 800,- Kč
  • platba hotově před seminářem 1 000,- Kč
 • poplatek za celodenní seminář
  • bezhotovostní platba předem 1 600,- Kč
  • platba hotově před seminářem 2 000,- Kč

Prosíme, aby platba za semináře byla přednostně provedena bankovním převodem, a to co nejdříve, alespoň 10 pracovních dnů před konáním semináře. 

V případě zrušení účasti je možné zaplacené poplatky vrátit, a to na základě písemné žádosti. Před konáním semináře v plné výši, nejpozději v den konání ve výši 50% poplatku. Později již není možné uplatnin nárok na vrácení poplatku.

Místo konání

Pokud není uvedeno jinak, akce probíhají ve velkém sále budovy Státního ústav pro kontrolu léčiv. Bližší informace jsou uvedeny v mapce.

Vzhledem k upravenému režimu vjezdu a parkování vozidel v areálu Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který omezuje parkovací kapacity vyhrazené pro SÚKL, upozorňujeme účastníky seminářů SÚKL na nutnost parkovat svá vozidla mimo areál SZÚ. V mimořádných případech (např. pro tělesně postižené) je možné po předchozí domluvě zajistit povolení pro vjezd.

S případnými dotazy se můžete obracet na kontaktní osoby uváděné u jednotlivých seminářů.