Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování

Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány dokumenty vypracované Státním ústavem pro kontrolu léčiv k připomínkování. Jedná se např. o návrhy opatření obecné povahy, návrhy změn datových rozhraní nebo návrhy nových pokynů SÚKL.    

Zobrazeny jsou pouze aktuální návrhy s možností připomínování. V případě, že zde není žádný dokument uveden, neprobíhá žádné připomínové řízení.  

Návrh opatření obecné povahy 03-20

Návrh opatření obecné povahy 03-20, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii (ALOFISEL).