Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování

Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány dokumenty vypracované Státním ústavem pro kontrolu léčiv k připomínkování. Jedná se např. o návrhy opatření obecné povahy, návrhy změn datových rozhraní nebo návrhy nových pokynů SÚKL.    

Zobrazeny jsou pouze aktuální návrhy s možností připomínování. V případě, že zde není žádný dokument uveden, neprobíhá žádné připomínové řízení.  

Externí připomínkové řízení k návrhu pokynu pro předkládání grafických návrhů obalů („mock-upů“)

Státní ústav pro kontrolu léčiv předkládá k připomínkám odborné veřejnosti nový pokyn SÚKL, který byl vytvořen pro lepší orientaci v problematice předkládání grafických návrhů obalů („mock-upů“) léčivých přípravků a v pravidlech pro jejich posuzování.