Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování

Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány dokumenty vypracované Státním ústavem pro kontrolu léčiv k připomínkování. Jedná se např. o návrhy opatření obecné povahy, návrhy změn datových rozhraní nebo návrhy nových pokynů SÚKL.    

Zobrazeny jsou pouze aktuální návrhy s možností připomínování. V případě, že zde není žádný dokument uveden, neprobíhá žádné připomínové řízení.  

Návrh opatření obecné povahy 06-19

Návrh opatření obecné povahy 06-19, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.  

 

Návrh opatření obecné povahy 05-19

Návrh opatření obecné povahy 05-19, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

 

Návrh opatření obecné povahy 04-19

Návrh opatření obecné povahy 04-19, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.