Návrh Seznamu k 20.4.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná.

 

Návrh seznamu v XLS podobě

  

Návrh Seznamu v TXT podobě

 

Kontrolní přehled změn úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků 

 

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě

 

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě

 

Vysvětlivky a pomocné číselníky

V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: scau@sukl_cz (revize@sukl_cz), jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.