FI listopad 2008

Farmakoterapeutické informace 11/2008  

Obsah:

  • Jak posuzovat riziko farmakoterapie v těhotenství
  • Ergotaminové deriváty - nová upozornění a kontraindikace týkající se rizika fibrózy
  • Doplňky stravy nejsou zdraví škodlivé
  • Aktualizace informací doprovázajících antiepileptika z důvodu rizika sebevražedného myšlení a chování