Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2016

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 22. 12. 2016  

Obsah:
  • Levocetirizin a halucinace u dětí
  • Karboplatina - alergické reakce přes premedikaci
  • Perampanel a možné interakce s jinými antiepileptiky
  • Nežádoucí účinky léčiv v roce 2015