Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 11. 5. 2018.  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám…
  • Alogliptin a bulózní pemfigoid
  • Dextromethorfan a riziko zneužívání (2. část)
  • Závěry hodnocení léčivých látek v rámci EU
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv z ČR v r. 2017