Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku carbacholum pro oční podání v lékové formě očního inzertu

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku carbacholum pro oční podání v lékové formě očního inzertu, který je indikován pro vyvolání rychlé a úplné miózy v souvislosti s nitrooční operací.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o nastalé situaci mimořádné potřeby, kdy v České republice z důvodu ukončení dodávek není na trhu dostupný léčivý přípravek MIOSTAT 100MCG/ML OPH INS 12X1,5ML (kód SÚKL 0014941) s léčivou látkou carbacholum, reg. č. 64/318/71-C, držitel rozhodnutí o registraci: Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., Praha a na trhu není dostupný jiný léčivý přípravek, který by obsahoval léčivou látku carbacholum pro oční podání v lékové formě očního inzertu, který je indikován pro vyvolání rychlé a úplné miózy v souvislosti s nitrooční operací. Předpokládaný počet balení je přibližně 500 balení ročně (s obsahem 12x1,5 ml, 100 mcg/ml). Nedostupnost tohoto léčivého přípravku lze pokrýt specifickým léčebným programem.  

Vyzýváme proto zájemce o předložení návrhu specifického léčebného programu.

Návrh specifického léčebného programu předkládá právnická nebo fyzická osoba Ministerstvu zdravotnictví k vydání souhlasu a Ústavu k vydání stanoviska. Specifický léčebný program (§ 49 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů) lze uskutečnit a neregistrovaný léčivý přípravek způsobem popsaným v léčebném programu použít, distribuovat a vydávat pouze po písemném souhlasu Ministerstva zdravotnictví.

Oddělení koordinace odborných činností

18. 6. 2019